Konferencja 2024forAI

22 stycznia 2024

2024forAI to inicjatywa podjęta wspólnie przez Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0, EDIH Mazovia i EIT Manufacturing Hub Poland, składająca się z cyklu wydarzeń, które będą organizowane w 2024 roku. Ich celem jest promocja polskich przedsiębiorstw tworzących rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i jednocześnie edukacja w tym zakresie.

Wydarzenia cyklu są kierowane do:

– przedsiębiorstw oferujących takie rozwiązania w celu zdobycia wsparcia i wiedzy o możliwości finansowania i rozwoju ze środków europejskich – jednostki te będą mogły promować swoje działania nie tylko na rynku polskim, ale też międzynarodowym;

– firm, które nie stosują takich rozwiązań w swojej działalności, a są zainteresowane wiedzą na temat sztucznej inteligencji i podniesieniem poziomu kompetencji cyfrowych – te przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z ekosystemu polskich firm oferujących takie oprogramowanie;

– podmiotów poszukujących partnerów do projektów międzynarodowych (m.in. w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa);

– wszelkich podmiotów zainteresowanych rozwojem polskiego potencjału sztucznej inteligencji w Polsce i za granicą.

Konferencja otwierająca 2024forAI to wydarzenie, podczas którego uczestnicy będą mogli poznać założenia inicjatywy, głównych partnerów, dostępne programy wsparcia rozwoju oraz przedsiębiorców i katalogi ich usług.

Wydarzenie odbędzie się 31 stycznia w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEAZAMAT Politechniki Warszawskiej przy ul. Poleczki 19 w godzinach 9.00–16.00.

Organizatorami są: Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0, EDIH Mazovia, EIT Manufacturing Hub Poland, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

 

Formularz rejestracyjny

Skip to content