ERA FABRIC – pierwsze spotkanie grupy fokusowej

28 czerwca 2023

Zapraszamy przedstawicieli mazowieckiego ekosystemu innowacji do rejestracji na pierwsze spotkanie grupy fokusowej w ramach projektu ERA FABRIC finansowanego z Horizon Europa.

Mamy przyjemność zaprosić przedstawicieli mazowieckiego ekosystemu innowacji do udziału w aktywnościach projektu „Framing And Bridging Regional research and Innovation ecosystems Capacities for a renewed ERA” (ERA FABRIC).

Głównym celem projektu ERA FABRIC jest znalezienie sposobów na lepszą współpracę interesariuszy w regionach i między nimi, określenie ich potrzeb oraz modeli, a w oparciu o wyniki analiz, stworzenie zestawy zaleceń dla decydentów.

Obszary tematyczne projektu ERA FABRIC to: biogospodarka w obiegu zamkniętym, odnawialne źródła energii i zrównoważona produkcja. Wyniki projektu będą niezwykle przydatne w rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej, co w przyszłości wpłynie na wypracowanie produktów i usług odpowiadających na potrzeby społeczeństw Europy. Stanie się to dzięki lepszej współpracy pomiędzy nauką, biznesem, administracją publiczną i społeczeństwem.

Aby osiągnąć ten cel, organizujemy grupy fokusowe jako sposób na zebranie informacji na temat tego, czego konkretnie brakuje do zbudowania funkcjonalnych regionalnych ekosystemów wiedzy i innowacji. Aby to zrobić, potrzebujemy Państwa pomocy. Zapraszamy interesariuszy, reprezentujących instytuty badawcze, decydentów i społeczeństwo obywatelskie do podzielenia się swoimi przemyśleniami i opiniami na temat wyzwań i możliwości rozwoju regionalnych ekosystemów wiedzy i innowacji.

Pierwsze spotkanie grupy fokusowej odbędzie się 27 lipca o godz. 10.00 w formie hybrydowej w Laboratoriach Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej (ul. Poleczki 19, Warszawa) oraz online. Spotkanie potrwa około 2 godzin.

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w tym wydarzeniu, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 21 lipca za pośrednictwem formularza rejestracyjnego MS Forms. Po potwierdzeniu Państwa rejestracji prześlemy dalsze informacje na temat szczegółów wydarzenia.

ERA FABRIC jest projektem realizowanym przez Politechnikę Warszawską we współpracy z 10 partnerami: ART-ER (lider), EURECAT, ECOPLUS, INESCTEC, CNR, TTP, NTNU, UNIST, MU, ADRNV, reprezentującymi łącznie 8 państw członkowskich i jedno państwo stowarzyszone. Projekt finansowany w ramach programu Horyzont Europa na podstawie umowy zawartej z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Badań Naukowych.

 

Dołącz do spotkania: formularz rejestracyjny

 

Informacji o wydarzeniu udziela:
Krzysztof Mieszkowski
koordynator projektu ERA FABRIC w Politechnice Warszawskiej
krzysztof.mieszkowski@pw.edu.pl

 

Więcej informacji o projekcie: www.erafabric.eu

Skip to content