Zintegrowane działania zespołów naukowo-badawczych

14 listopada 2017

Interdyscyplinarna Platforma InterBioMed powstała przed rokiem na Politechnice Warszawskiej. Skupia ponad 30 zespołów naukowo-badawcze z kilkunastu wydziałów, które prowadzą prace z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie m.in. bioinżynierii, biotechnologii, inżynierii biomedycznej, biomechaniki, biocybernetyki i biomateriałów.

Zintegrowana sieć specjalistycznych laboratoriów pozwala na prowadzenie multidyscyplinarnych projektów badawczych we współpracy z wieloma różnymi podmiotami.

– Formuła platformy jest otwarta i może do niej przystąpić każdy zespół naukowy, który prowadzi badania na styku techniki i technologii w obszarze BIO –  informuje prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, pełnomocnik JM Rektora ds. Platformy InterBioMed. – Do platformy należą m.in. fizycy, matematycy, informatycy, którzy we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym konstruują urządzenia które mogą być wykorzystane w diagnostyce medycznej, np. w badaniach mózgu. Wszystkie prace, które prowadzimy w ramach platformy mają służyć przede wszystkim społeczeństwu i pomagać ludziom.

W poszukiwaniu i łączeniu partnerów do prowadzenia wspólnych badań bardzo przydatny jest trzystustronicowy katalog InterBioMed opracowany przez inicjatorów platformy.  Zawiera szczegółowy wykaz wszystkich jej uczestników, programów badawczych, realizowanych projektów, dokonań naukowych i przyznanych patentów. Jest to obszerne i cenne źródło wiedzy dla podmiotów zainteresowanych współpracą ze środowiskiem naukowym Politechniki Warszawskiej w dziedzinie biotechnologii i bioinżynierii.

– Kilka zespołów badawczych już uczestniczy w realizacji wspólnych projektów na rzecz medycyny – kontynuuje szef Platformy. – Naukowcy pracują m.in. nad opracowaniem efektywnych metod otrzymywania materiałów polimerowych do kontaktu z krwią, diagnostycznych i terapeutycznych urządzeń takich jak cewniki, stenty, implanty. Zajmują się metodami hodowli biologicznych zamienników z komórek pobranych od pacjentów do leczenia tkanek i narządów.

Inżynieria tkankowa jest szansą na leczenie uszkodzeń i zmian chorobowych tkanek i narządów. Można wytworzyć ich biologiczne substytuty dzięki połączeniu wiedzy inżynierskiej i medycznej. Przykładów wspólnych działań w ramach Platformy InterBioMed jest dużo więcej.  Postęp w tej dziedzinie i rozwój projektów badawczych z obszaru inżynierii biomedycznej, biotechnologii, bioinżynierii prowadzonych w Politechnice Warszawskiej zależy od ścisłej współpracy Platformy InterBioMed z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

– W CEZAMACIE powstają innowacyjne rozwiązania na potrzeby diagnostyki medycznej i nowoczesnych, spersonalizowanych terapii – podkreśla prof. Zbigniew Brzózka. – Centralne Laboratorium Politechniki Warszawskiej jest do tego bardzo dobrze przygotowane.  Nasze badania służą społeczeństwu. Pomagają wydłużyć i poprawić jakość ludzkiego życia. Tłumaczymy to politykom i decydentom, ale nie zawsze nasze argumenty znajdują zrozumienie.

Dostęp do nowoczesnych metod diagnostycznych w Polsce jest ograniczony. Importowane z zagranicy produkty i urządzenia są drogie i często niedostępne dla pacjentów. Możemy je produkować dużo taniej w kraju, bo polscy naukowcy wspólnie ze środowiskiem medycznym i inżynierami wiedzą jak to zrobić i to na najwyższym światowym poziomie. Wiele demonstratorów jest już gotowych, ale żeby powstały prototypowe urządzenia potrzebne jest finansowe wsparcie. To nadal jest największa bariera.

– Mamy kilkadziesiąt gotowych demonstratorów przygotowanych w naszym Instytucie Biotechnologii, w Zakładzie Mikrobioanalityki na Wydziale Chemicznym – podsumowuje prof. Zbigniew Brzózka – Są to najczęściej miniaturowe systemy analityczne Lab-on-Chip dla zastosowań w bioanalityce, diagnostyce medycznej i badaniach biologii komórkowej. Unikatowym rozwiązaniem jest opracowanie zintegrowanego mikroukładu analitycznego z podwójnym systemem detekcji do oznaczania markerów mocznika, kwasu moczowego i kreatyniny do oceny funkcji nerek i efektywności dializy pacjentów. Oryginalnych opracowań mamy dużo więcej,

Jeśli tylko znajdzie się partner medyczny zainteresowany wdrożeniem rozwiązań opracowanych przez uczonych, wszystkie demonstratory będą mogły być przetestowane w CEZAMACIE. Nawiązywanie współpracy w celu komercjalizacji technologii i produktów jest jednym z kluczowych zadań interdyscyplinarnej Platformy InterBioMed Politechniki Warszawskiej. Wykorzystanie tego potencjału przyniesie wszystkim wiele korzyści.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka,
pełnomocnik JM Rektora ds. Platformy InterBioMed.

Więcej informacji na stronie www.interbiomed.pw.edu.pl

Jolanta Czudak

Skip to content