Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023

6 października 2022

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 odbyła się 5 października w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania przez Chór Politechniki Warszawskiej oraz gości hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Przybyłych gości przywitał Mariusz Wielec – Dyrektor CEZAMAT. Na uroczystości byli obecni prof. dr hab. inż. Adam Woźniak – Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Rozwoju, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – były Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr. hab. inż. Tomasz Chmielewski  – Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego, prof. dr. hab. inż. Janusz Frączek – Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, prof. dr hab. Inż. Marianna Jacyna – Dziekan Wydział Transportu, prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek – Dziekan Wydziału Chemicznego, dr hab. inż. Wojciech Wróbel, prof. uczelni – Dziekan Wydziału Fizyki, dr inż. Piotr Firek – Prodziekan ds. Nauczania Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, dr inż. Andrzej Wąsiewski, prof. uczelni – Prodziekan ds. nauczania Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni – Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki Wydziału Inżynierii Materiałowej, prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek – Prodziekan ds. nauki i rozwoju Wydziału Fizyki, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik – były Prorektor ds. Nauki, mgr Anna Rogowska – Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT), dr hab. inż. Karol Jan Kowalski, prof. uczelni – Dyrektor Instytutu Dróg i Mostów na Wydziale inżynierii Lądowej, Krystian Jędrzejczak – Przewodniczący Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej, dr Piotr Dardziński – Prezes Centrum Łukasiewicz, Aleksandra Szwed– Zastępca Dyrektora w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Rafał Miastowski – Burmistrz dzielnicy Mokotów, ks. dr inż. Marek Muzyk – Dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW, Bartłomiej Klinger – Dyrektor Biura Transformacji Cyfrowej w ARP S.A., Zygmunt Pawełkowicz – członek zarządu Elektro AZ Sp. z o.o..

W imieniu władz Politechniki Warszawskiej głos zabrał prof. dr hab. inż. Adam Woźniak, który wygłosił okolicznościowe przemówienie oraz życzył pomyślności i wielu sukcesów pracownikom CEZAMAT. Następnie przemówienie wygłosił Mariusz Wielec, który przedstawił historię powstania CEZAMAT oraz dalsze plany rozwoju jednostki.
Okolicznościowy wykład inauguracyjny zatytułowany Intel-Europe Research Partnership in Accelerating Europe’s Semiconductor and Packaging Research Advancement and Enabling Moore’s Law and Beyond wygłosił dr Robert Chau – Dyrektor INTEL Corporation.

W czasie uroczystości wręczono również Nagrody Rektorskie. Nagrodę indywidualną stopnia I za całokształt dorobku otrzymała prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska. Nagrodę indywidualną stopnia I za osiągnięcia naukowe w latach 2020-2021 otrzymała dr hab. Moniki Staniszewskiej, prof. uczelni. Nagrodę zespołową stopnia I za osiągnięcia naukowe w latach 2020-2021 otrzymała dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska, prof. uczelni. Nagrodę zespołową stopnia I za udział w pracach zespołu Wydziału Chemicznego nagrodzonego Nagrodą Rektorską stopnia I za osiągnięcia naukowe w latach 2020-2021 otrzymała dr inż. Magdalena Flont. Nagroda zespołową stopnia I za udział w pracach zespołu Wydziału Chemicznego nagrodzonego Nagrodą Rektorską stopnia I za osiągnięcia naukowe w latach 2020-2021 otrzymał dr inż. Kamil Żukowski.

 

Skip to content