Termoelektryka dla Internetu Rzeczy – przegląd

6 listopada 2018

Prestiżowe czasopismo Nano Energy publikuje artykuł dr. inż. Macieja Harasa oraz prof. dr. hab. inż. Tomasza Skotnickiego pod tytułem „Termoelektryka dla Internetu Rzeczy – przegląd”.

M. Haras and T. Skotnicki, ‘Thermoelectricity for IoT – A review’, Nano Energy, vol. 54, pp. 461–476, Dec. 2018, doi: 10.1016/j.nanoen.2018.10.013. W dobie galopującej zmiany klimatycznej, ciągłego wzrostu zapotrzebowania na energię oraz rezerw paliw kopalnych na wyczerpaniu każde rozwiązanie w dziedzinie alternatywnych źródeł energii jest strategiczne. Jednocześnie jesteśmy świadkami bezprecedensowej prędkości wzrostu rynku Internetu Rzeczy (IoT), który byłby jeszcze szybszy gdyby zasilanie bateryjne lub przewodami miało realną alternatywę.

Na tym tle termoelektyka może być wspaniałym kandydatem konwertującym straty cieplne na użyteczną energię elektryczną oferując bardzo atrakcyjne zasilanie dla węzłów IoT. Artykuł prezentuje rozwój termoelektryki na trzech płaszczyznach: syntezie materiałów termoelektrycznych, budowie nowych struktur generatorów oraz postępie w budowie układów sterowania.

W czytelny sposób skonfrontowano zapotrzebowania węzłów IoT z osiągami termogeneratorów oraz wiele innych zestawień.

Pełen tekst dla wszystkich użytkowników tylko do 22 grudnia 2018 r. później tylko subskrybenci: https://authors.elsevier.com/c/1X~re7soS7qC-M

Skip to content