Staż zagraniczny w ramach „Najlepsi z najlepszych PW”

23 maja 2024

Dr inż. Katarzyna Tokarska z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej odbywa staż zagraniczny na Politechnice w Mediolanie.

Wśród laureatów I edycji konkursu „Najlepsi z najlepszych PW” znalazło się aż 4 pracowników CEZAMAT PW. Dzięki temu konkursowi dr inż. Katarzyna Tokarska z Działu Diagnostyki Medycznej mogła wziąć udział w trzymiesięcznym stażu w uznanej grupie badawczej Microfluidics and Biomimetic Microsystems Laboratory (MiMic Lab) kierowanej przez prof. Marco Rasponiego.

MiMic Lab specjalizuje się w opracowywaniu nowatorskich technologii mikrofluidycznych do zastosowań biologicznych. Ich praca koncentruje się na tworzeniu zaawansowanych mikrośrodowisk do hodowli komórek, przekraczających tradycyjne modele in vitro. Ponadto rozwijają technologię organów na chipie, symulując fizjologię i patologię ludzkich narządów, co może prowadzić do zaproponowania alternatyw dla testów na zwierzętach oraz stworzenia modeli hodowli komórkowych bliżej odzwierciedlających warunki in vivo.

Staż naukowy dr inż. Katarzyny Tokarskiej dotyczy zastosowania technologii Organ on chip do wytworzenia mikrofizjologicznego modelu jelita na chipie (ang. Gut on Chip) oraz oceny funkcjonalności wytworzonego nabłonka komórkowego.

Konkurs „Najlepsi z najlepszych PW” ma za zadanie wspierać młodych naukowców w rozwoju kariery akademickiej i jest realizowany w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Skip to content