Staż zagraniczny w ramach „Najlepsi z najlepszych PW”

19 marca 2024

Dr inż. Ewa Kijeńska-Gawrońska z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej odbywa staż zagraniczny na Uniwersytecie Marmara w Stambule.

Wśród laureatów I edycji konkursu „Najlepsi z najlepszych PW” znalazło się aż 4 pracowników CEZAMAT PW. Dzięki temu konkursowi dr inż. Ewa Kijeńska-Gawrońska z Działu Biotechnologii Medycznej mogła wziąć udział w miesięcznym stażu w Center for Nanotechnology & Biomaterials Applications and Research na Uniwersytecie Marmara (Marmara University).

Center for Nanotechnology & Biomaterials Applications and Research zajmuje się prowadzeniem badań podstawowych i stosowanych w dziedzinie biomateriałów i nanotechnologii. Eksperci centrum prowadzą badania m.in. nad wytwarzaniem biomateriałów metodami biodrukowania oraz elektroprzędzenia, prowadzą zaawansowane syntezy materiałów i nanocząstek na rusztowania tkankowe oraz nośniki leków, a także zajmują się zaawansowaną charakteryzacją właściwości materiałowych i biologicznych wytwarzanych materiałów.

Staż naukowy dr inż. Ewy Kijeńskiej-Gawrońskiej dotyczy zastosowania melt electrowritingu materiałów polimerowych i kompozytowych oraz biodrukowania hydrożeli do wytwarzania 3D struktur hybrydowych do zastosowań na biomateriały.

Konkurs „Najlepsi z najlepszych PW” ma za zadanie wspierać młodych naukowców w rozwoju kariery akademickiej i jest realizowany w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Skip to content