Spotkanie członków konsorcjum projektu DIAGNOTROP w CEZAMAT PW

3 października 2023

21 września 2023 w CEZAMAT PW odbyło się spotkanie robocze oraz posiedzenie Komitetu Sterującego projektu DIAGNOTROP.

Przedstawiciele Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego (Lider konsorcjum), Uniwersytetu Łódzkiego, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, Dynamic Safety Corporation Sp. z o.o. oraz Politechniki Warszawskiej spotkali się w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW, aby omówić postępy projektu oraz zapoznać się z działalnością i możliwościami badawczymi CEZAMAT PW.

Goście odbyli wizytę studyjną w Budynku Technologicznym, podczas której mogli zapoznać się z aparaturą badawczą, infrastrukturą technologiczną, osiągnięciami i kierunkami prac badawczych poszczególnych laboratoriów biotechnologicznych.

Projekt „Innowacyjny zintegrowany system diagnostyki polowej i stacjonarnej inwazji pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych na obszarach PKW (DIAGNOTROP)” ma na celu stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu do specyficznej, szybkiej i wiarygodnej diagnostyki chorób inwazyjnych i infekcyjnych o etiologii pasożytniczej, bakteryjnej i wirusowej u żołnierzy SZ RP stacjonujących poza granicami kraju i powracających z operacji wojskowych. Kierownikiem projektu jest dr n. biol. Robert Zdanowski.

Politechnika Warszawska – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT jest jednym z sześciu podmiotów, realizujących  projekt.

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 12/2022 na wykonanie i finansowanie projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Skip to content