Publikacja naszych pracowników wygrała konkurs Best Papers PW!

8 marca 2023

Best Paper PW to konkurs na najlepsze artykuły naukowe opublikowane przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej.

Do konkursu Best Papers PW mogą być zgłaszane artykuły, które zostały opublikowane w czasopismach za 200 punktów z aktualnej listy MEiN. W bieżącej edycji oceniano artykuły opublikowane w 2021 roku przez pracowników i doktorantów. W rozstrzygniętym konkursie doceniono 30 publikacji, a wśród nich znalazł się artykuł przygotowany przez naszych pracowników:

Sokołowska P., Żukowski K., Janikiewicz J., Jastrzębska E., Dobrzyń A., Brzózka Z., Islet-on-a-chip: Biomimetic micropillar-based microfluidic system for three-dimensional pancreatic islet cell culture. Biosensors & Bioelectronics, 2021, 183, 1-8.

Link do nagrodzonej publikacji: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33845292/

Więcej informacji o konkursie: https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Wyniki-konkursow/2023/Wyniki-III-edycji-konkursu-Best-Paper

 

Skip to content