Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Patrycji Sokołowskiej

9 grudnia 2022

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne nadała 25.10.2022 stopień naukowy doktora mgr inż. Patrycji Sokołowskiej.

24.10.2022 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Patrycji Sokołowskiej zatytułowana „Opracowanie mikrosystemu przepływowego Lab-on-a-chip do tworzenia i funkcjonalnej analizy modelu wyspy trzustkowej w warunkach fizjologicznych i cukrzycy typu 2”.  Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, a kopromotorem była prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń.

W ramach pracy doktorskiej opracowano mikrosystem przepływowy do tworzenia, hodowli oraz analizy w pełni funkcjonalnego modelu pseudowyspy, który w przyszłości może zostać wykorzystany jako uniwersalne narzędzie do szybkiego testowania potencjalnych środków terapeutycznych – podsumowała autorka pracy.

„(…) koncepcja pracy wpisuje się w kolejny niezwykle dynamiczny trend badawczy związany z testowaniem nowych efektywnych i bezpiecznych środków terapeutycznych do leczenia cukrzycy typu 2. (…) zastosowanie modeli zwierzęcych do takich badań, od wielu lat budzi wiele kontrowersji. W związku z powyższym każda inicjatywa wpisująca się w trend 3R (ang. Replacement, Reduction, Refinement), by zastąpić badania z udziałem zwierząt innymi modelami badawczymi, jak niezwykle cenna” – podkreśliła w recenzji dr hab. inż. Iwona Grabowska z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN.

Prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN stwierdziła w recenzji, że nadrzędny cel postawiony podczas realizacji rozprawy został osiągnięty: „oryginalną część rozprawy stanowi opracowany mikroukład przepływowy wyposażony w pułapki ułatwiające zasiedlenie komórek i prowadzenie badań funkcjonalnych komórek oraz wyniki badań związanych z oceną funkcjonalną i morfologiczną wytworzonych w układzie pseudowysp trzustkowych składających się z dwóch rodzajów komórek alfa i beta”.

Dnia 25.10.2022 odbyło się nadanie stopnia naukowego doktora mgr inż. Patrycji Sokołowskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne i wyróżnienie rozprawy.

 

Pełny tekst rozprawy doktorskiej „Opracowanie mikrosystemu przepływowego Lab-on-a-chip do tworzenia i funkcjonalnej analizy modelu wyspy trzustkowej w warunkach fizjologicznych i cukrzycy typu 2” wraz z recenzjami jest dostępny na stronie: https://bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Nauki-Chemiczne/mgr-inz.-Patrycja-Sokolowska

Źródło zdjęć: Katedra Biotechnologii Medycznej, https://twitter.com/KBM_WUT/status/1584826700906446849

 

Skip to content