Przeprowadzenie jednorazowego czyszczenia nawilżaczy parowych typu MK5 – Defensor firmy Swegon pracujących na potrzeby nawilżania powietrza wentylacyjnego w Budynku Administracyjnym BA i Budynku Technologicznym BT, w Laboratorium Centralnym CEZAMAT zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Poleczki 19

7 lutego 2017

Nazwa postępowania: Przeprowadzenie jednorazowego czyszczenia nawilżaczy parowych typu MK5 – Defensor firmy Swegon pracujących na potrzeby nawilżania powietrza wentylacyjnego w Budynku Administracyjnym BA i Budynku Technologicznym BT, w Laboratorium Centralnym CEZAMAT zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Poleczki 19

  • zapytanie ofertowe: zobacz
  • formularz oferty: zobacz
  • załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia: zobacz
  • załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia: zobacz
  • warunki gwarancji: zobacz
  • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: zobacz
Skip to content