POB ENERGYTECH-1

Projekt

Od nowych materiałów funkcjonalnych do ogniw sodowo-jonowych – elektrochemiczne magazynowanie energii w erze post-lithium.

Opis

Celem projektu będzie przeprowadzenie badań dotyczących ogniw sodowo-jonowych. Głównym celem będzie opracowanie półogniw sodowo-jonowych z nowymi materiałami katodowymi oraz zastosowaniem elektrolitu bazującego na organicznej soli NaTDI (4,5-dicyjano-2-(trifluorometylo)imidazolanie sodu). Zastosowanie takiego podejścia ma na celu opracowanie komponentów do ogniw sodowo-jonowych o zwiększonym bezpieczeństwie, niskiej cenie, łatwych w produkcji, przyjaznych dla środowiska i o dobrych właściwościach użytkowych (dużej gęstości energii i mocy). Dzięki temu badane rozwiązania będą mogły stanowić tańszą alternatywę dla akumulatorów litowych.

Finansowanie

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Politechniki Warszawskiej, grant badawczy przyznany przez Centrum Badawcze POB Konwersja i magazynowanie energii

Lider

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Politechnika Warszawska

Partnerzy

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Okres realizacji

01.09.2020 – 30.06.2021

Wartość projektu

197 823,53 zł

Kierownik projektu

  • mgr inż. Tomasz Trzeciak

Skip to content