NCN-MINIATURA-6

Projekt

Otrzymywanie anizotropowych nanocząstek złota w rozpuszczalnikach węglanowych.

Opis

Celem projektu jest zbadanie procesu otrzymywania anizotropowych nanocząstek złota o zadanej architekturze podczas jednoetapowej syntezy w rozpuszczalnikach posiadających układ węglanowy w charakterze rozpuszczalnika oraz jednocześnie w charakterze reduktora związków złota. Badane są parametry determinujące kształt, wielkość, rozkład średnic oraz stabilność w roztworze wytworzonych nanocząstek złota. Proponowane rozwiązanie bez udziału dodatkowych substancji pozwala na uzyskanie większej kontroli nad wzrostem nanocząstek, łatwość oczyszczania nanocząstek poprzez użycie wirowania oraz możliwość skalowania procesu, co w obecnie stosowanych metodach jest problematyczne.

Finansowanie

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki 

logo NCN

Lider

Politechnika Warszawska

Nr projektu

2022/06/X/ST4/01242

Wartość projektu

49 211,00

Skip to content