Inkubator Innowacyjności 4.0

Projekt

Rozwój platformy fotoniki scalonej na bazie azotku krzemu dla pasma widzialnego do zastosowań sensorycznych; Inkubator Innowacyjności 4.0.

Opis

Przedmiotem projektu był rozwój platformy fotoniki scalonej na bazie azotku krzemu. 

Fotoniczne układy scalone charakteryzują się cechami takimi jak: kompaktowe wymiary, niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną, wysoka niezawodność oraz niskie koszty wytwarzania, dla odpowiednio dużej ilości. Cechy te są istotne w zestawieniu z parametrami dominujących na rynku objętościowych urządzeń optycznych. 

Obecnie stosowane sensory, są często objętościowe, materiałochłonne, drogie w produkcji, są w stanie detektować tylko jeden rodzaj substancji, mają ograniczony zakres warunków pracy oraz czas działania. Proponowana przez nas technologia odpowiada na wszystkie wymienione problemy. Sensory oparte o układy fotoniczne są kompaktowe, wymagają niewielkich ilości energii, mogą być integrowane w multisensory wykrywające selektywnie wiele substancji z dużą czułością, dają przewidywalne wskazania w szerokim zakresie warunków pracy oraz wykazują zwiększoną żywotność wobec tradycyjnych zastosowań. Również koszt ich wytworzenia w produkcji masowej, ze względu na spadek ceny jednostkowej ze wzrostem wolumenu produkcji, jest atrakcyjny ekonomicznie. 

Efektem prac jest poszerzenie kompetencji projektowych i produkcyjnych oraz zaprojektowanie i wytworzenie elementów fotonicznych, które wraz z już opracowanymi strukturami, pozwolą na wytwarzanie układów scalonych o określonych przez odbiorcę funkcjonalnościach. 

Finansowanie

W ramach projektu “Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego przez Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o., finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lider

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Politechnika Warszawska

Partnerzy

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska

Wartość projektu

100 000 zł

Skip to content