Projekty pracowników CEZAMAT PW skierowane do finansowania w ramach MAT-Lab 2

15 września 2023

Projekt dr inż. Ewy Kijeńskiej-Gawrońskiej oraz projekt dr. inż. Macieja Trzaskowskiego zostały rekomendowane do finansowania w ramach konkursu MAT-Lab 2 programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Podstawowym celem konkursu MAT-Lab 2 jest wsparcie finansowe utworzenia nowej oraz rozwoju obecnej infrastruktury badawczej PW.
W tej edycji aż 2 projekty pracowników CEZAMAT PW zostały skierowane do finansowania. Łącznie finansowanie przyznano 3 projektom.

 

Zwycięskie projekty:

dr inż. Ewa Kijeńska-Gawrońska, Nowoczesna drukarka 3D do wytwarzania materiałów na bazie odpadów techniką biodrukowania oraz melt electrowritingu

Celem niniejszego projektu jest zakup nowoczesnej drukarki 3D umożliwiającej przetwarzanie materiałów odpadowych w funkcjonalne trójwymiarowe struktury na bazie hydrożeli i/lub polimerów. Drukarka będzie wykorzystywana w celu przetwarzania odpadów pochodzenia biologicznego takich jak pektyna, celuloza, keratyna, a także syntetycznych polimerów odpadowych takich jak między innymi nylon i poliester, pochodzących z odpadów tekstylnych, w funkcjonalne struktury mogące stanowić warstwy opatrunków, biotusze, czy też elementy systemów mikroprzepływowych.

Wnioskowane urządzenie posiada system 6 głowic umożliwiający jednoczesne przetwarzanie różnych materiałów metodami biodrukowania oraz melt electrowritingu. System modułowy urządzenia umożliwia różnego rodzaju konfiguracje głowic drukujących oraz głowic zaopatrzonych w lampy UV-LED o różnych długościach fal stosowanych do sieciowania materiałów zawierających fotoinicjatory.  Duży zakres temperatur grzania głowic w zakresie 0-265oC umożliwi zastosowanie dużej gamy materiałów.

 

dr inż. Maciej Trzaskowski, Rentgenowski spektrometr z dyspersją energii EDS do skaningowego mikroskopu elektronowego Hitachi SU 8230

Spektrometry rentgenowskie z dyspersją energii to potężne narzędzia analityczne powszechnie stosowane w materiałoznawstwie, naukach biologicznych, szeroko rozumianej nanotechnologii i innych dziedzinach nauki. Pracują one zwykle w połączeniu ze skaningowymi mikroskopami elektronowymi (SEM) w celu dostarczenia informacji na temat składu pierwiastkowego obrazowanej na mikroskopie próbki.

SEM Hitachi SU 8230 będący na wyposażeniu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT jest wysokiej klasy urządzeniem do obrazowania zarówno próbek materiałowych jak i próbek pochodzenia biologicznego. Doposażenie tego mikroskopu w spektrometr EDS sprawi, że uzyska on unikatowe możliwości badania różnego rodzaju próbek pod względem składu pierwiastkowego. Stworzy to doskonałą możliwość wykonywania badań m.in. składu biomateriałów, precyzyjnego śledzenia lokalizacji nośników substancji aktywnych w komórkach organizmów wyższych i mikroorganizmów, a nawet mapowania pod względem składu pierwiastkowego pojedynczych nanocząstek.

 

Źródło: https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Wyniki-konkursow/2023/Wyniki-konkursu-MAT-Lab-2

Skip to content