Projekt naszych pracowników nagrodzony w CytoSMART Research Grant!

15 marca 2023

Projekt pt. „Real-time study of cells differentiation using bioactive factors in micro- and macroscale” przygotowany przez dr inż. Paulinę Trzaskowską, dr inż. Magdalenę Flont i dr inż. Patrycję Sokołowską został nagrodzony w konkursie CytoSMART Research Grant.

Projekt naukowy obejmujący wykorzystanie urządzenia Cytosmart Lux obejmuje prowadzenie badań w czasie rzeczywistym nad różnicowaniem różnych typów komórek z wykorzystaniem czynników bioaktywnych. Badania będą prowadzone na dwóch typach komórek: ludzkich mezenchymalnych komórkach macierzystych (hMSC) i ludzkich fibroblastach sutka (HMF). hMSC ze szpiku kostnego są zdolne do różnicowania się na różne sposoby, w tym tkanki kostnej i chrzęstnej. Nasza obecna działalność badawcza obejmuje wytwarzanie bioaktywnego polimerowo-metalicznego wszczepialnego systemu do naprawy dysku kręgosłupa, uwalniającego czynniki wzrostu w celu zwiększenia różnicowania komórek macierzystych do chondrocytów. HMF to pierwotne komórki, które mogą różnicować się w CAF (fibroblasty związane z rakiem). CAF powstają w wyniku interakcji z komórkami nowotworowymi i endogennymi czynnikami biochemicznymi. Są to najobficiej występujące komórki w mikrośrodowisku nowotworowym, odgrywające kluczową rolę w rozwoju raka i mogące znacząco wpłynąć na efektywność jego leczenia.

Grant badawczy CytoSMART to inicjatywa, która ma pomóc naukowcom poprawić jakość ich projektów. Dzięki nagrodzie nasz zespół badawczy będzie mieć możliwość 1,5-rocznego nieodpłatnego wypożyczenia urządzenia Cytosmart Lux – kompaktowego mikroskopu odwróconego, umożliwiającego monitorowanie komórek bezpośrednio z wnętrza inkubatora przez godziny aż do tygodni.

 

Skip to content