Projekt ICOS – zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu!

22 maja 2023

Zapraszamy środowisko związane z mikroelektroniką, fotoniką i technologią półprzewodnikową do wypełnienia ankiety w ramach realizowanego w CEZAMAT PW projektu ICOS (International Cooperation On Semiconductors)

Projekt ICOS (International Cooperation On Semiconductors) dotyczy wsparcia w zakresie międzynarodowej współpracy w dziedzinie półprzewodników (HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-38). Jego głównym celem jest wsparcie Komisji Europejskiej w jej wysiłkach na rzecz przywrócenia globalnej pozycji Europy w łańcuchu wartości w zakresie półprzewodników, zgodnie z europejską ustawą o chipach (European Chips Act), poprzez identyfikację tematów, w których współpraca badawcza z wiodącymi krajami zajmującymi się półprzewodnikami może być korzystna dla wzrostu przemysłu europejskiego.

ICOS realizuje 25 organizacji z Europy: firmy (ST Microelectronics, Infineon, NXP, Bosch), RTOs (IMEC, CEA-Leti, Fraunhofer, VTT, CNRS, Tyndall, IMT), uczelnie (G-INP, UGA, IUNET, Polito, UNIBO, TU Delft, CEZAMAT, UGent), firmy badające rynek (DECISION), firmy konsultingowe (IESA, VDI/VDE), ale również stowarzyszenia SINANO i AENEAS.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona  dogłębna analiza dotycząca:

  1. łańcuchów wartości w zakresie półprzewodników,
  2. mocnych stron i luk europejskiego przemysłu,
  3. technologii nowej generacji i wyłaniających się (Emerging Technologies).

W związku z tym zapraszamy całe środowisko związane z mikroelektroniką, fotoniką i technologią półprzewodnikową do wypełnienia ankiety, która pozwoli zebrać Państwa pogląd na powyższe kwestie.

 

https://fr.surveymonkey.com/r/8YPFB8R

 

Projekt w rezultacie ma stworzyć zestaw zaleceń dla Komisji Europejskiej w zakresie wspólnych inicjatyw badawczych dotyczących określonych tematów z wybranymi wiodącymi krajami oraz oferować wsparcie w ich wdrażaniu, w oparciu o dobrze udokumentowaną analizę łańcuchów wartości i obopólne korzyści z potencjalnej współpracy.

 

Więcej o projekcie ICOS:

 

Skip to content