Projekt dr inż. Ewy Kijeńskiej Gawrońskiej skierowany do finansowania w ramach Twinning Bottom UP

28 marca 2024

Projekt pt. „Doskonałość w dziedzinie badań nad wielofunkcyjnymi hybrydowymi strukturami hydrożelowo-włóknistymi na opatrunki na rany – HyFiDress” został zakwalifikowany przez Komisję Europejską do finansowania w ramach programu Twinning Bottom UP.

Projekt HyFiDress  kierowany przez dr inż. Ewę Kijeńską-Gawrońską ma na celu doskonalenie w obszarze badań nad wielofunkcyjnymi hybrydowymi strukturami hydrożelowo-włóknistymi do zastosowań w opatrunkach na rany. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez współpracę Politechniki Warszawskiej z wybitnymi instytucjami UE posiadającymi duże doświadczenie w dziedzinie nowych strategii przeciwdrobnoustrojowych i elektroprzędzenia. Działania podejmowane w ramach projektu mają na celu zwiększenie kompetencji, atrakcyjności i możliwości nawiązywania współpracy przez CEZAMAT, co przełoży się na rozwój badawczy i technologiczny województwa mazowieckiego.

Realizacja projektu HyFiDress umożliwi uzyskanie doskonałości wymagane do skonsolidowanego strategicznego podejścia badawczego oraz opracowania zestawu wytycznych dotyczących wykorzystania i komercjalizacji wyników, które będą miały silny wpływ w ujęciu regionalnym, krajowym i europejskim. Wniosek łączy synergie w uzupełniających się obszarach badań, które obejmują (wielkoskalową) technologię elektroprzędzenia, opracowywanie peptydów o podwójnej funkcji oraz mikrobiologię, mając na celu osiągnięcie przełomowych rozwiązań  w celu poprawy światowego zdrowia i gospodarki.

Cele projektu HyFiDress zostaną osiągnięte poprzez współpracę Działu Biotechnologii Medycznej oraz Działu Mikrobiologii, Genetyki Molekularnej i Genomiki Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej z instytucjami posiadającymi duże doświadczenie w dziedzinie nowych rozwiązań przeciwdrobnoustrojowych i elektroprzędzenia.

Wyzwanie to zostało podjęte poprzez partnerstwo CEZAMAT z trzema wiodącymi instytucjami badawczymi UE: University Hospital Regensburg w Ratyzbonie (Niemcy), JUNIA w Lille (Francja) oraz firmą biotechnologiczną  Bioprex Medical B.V. w Groningen (Holandia).

 

Skip to content