Pracownik CEZAMAT otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki

24 maja 2022

Aleksander Gryciuk z CEZAMAT otrzymał stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia.

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się m.in.: autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa kształcenie.

Aleksander Gryciuk jest studentem kierunku biotechnologia na Wydziale Chemicznym PW. Stypendium zostało przyznane za współautorstwo w dwóch publikacjach:

– Monika Staniszewska, Łukasz Kuryk, Aleksander Gryciuk, Joanna Kawalec, Marta Rogalska, Joanna Baran, Edyta Łukowska-Chojnacka, Anna Kowalkowska, In Vitro Anti-Candida Activity and Action Mode of Benzoxazole Derivatives,

– Monika Staniszewska, Łukasz Kuryk, Aleksander Gryciuk, Joanna Kawalec, Marta Rogalska, Joanna Baran, Anna Kowalkowska, The Antifungal Action Mode of N-Phenacyldibromobenzimidazoles.

Skip to content