Politechnika Warszawska Liderem Polskiego Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii PolStorEn!

27 lutego 2018

Miło nam poinformować, że 21 lutego br. w siedzibie Ministerstwa Energii miało miejsce podpisanie umowy Polskiego Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii PolStorEn. Konsorcjum jest wyrazem konsolidacji środowiska naukowego, przedstawicieli Władz Państwa oraz przemysłu bateryjnego w obliczu wyzwań elektromobilności. Założycielami Konsorcjum są: Politechnika Warszawska (Lider Konsorcjum), Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Poznańska, Instytut Metali Nieżelaznych w Poznaniu oraz Politechnika Gdańska.

Celem powołania Konsorcjum naukowo-przemysłowego jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu magazynowania energii, przede wszystkim z wykorzystaniem polskiego kapitału intelektualnego oraz gospodarczego. Organizacja Konsorcjum zakłada zaangażowanie jednostek naukowych, funduszy inwestycyjnych oraz branżowych partnerów przemysłowych zainteresowanych finalnym rozwojem i wdrażaniem opracowanych rozwiązań technologicznych.

W Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT planujemy utworzenie laboratorium prototypowania ogniw, co umożliwiłoby wspólne opracowywanie i wdrażanie nowych technologii w zakresie elektrochemicznego magazynowania energii na potrzeby polskiej energetyki oraz elektromobilności.

Konsorcjum PolStorEn jest niezbędnym elementem powstającego w Polsce łańcucha wartości zmierzającego do produkcji nowoczesnych ogniw i superkondensatorów. Będzie ono stanowić pomost między nauką, a gospodarką. Pozwoli uwolnić potencjał polskiej nauki, aby osiągnięcia polskich naukowców jeszcze lepiej mogły służyć gospodarczemu i społecznemu rozwojowi kraju (Partnerzy Konsorcjum dysponują w tym obszarze łączenie 56 zidentyfikowanymi rozwiązaniami i technologiami produktowymi, chronionymi 31 patentami i 29 zgłoszeniami patentowymi polskimi i zagranicznymi). Idealnie wpisuje się to w podejmowane przez polski Rząd inicjatywy zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.


Fot. BPI PW

Skip to content