Personalizowane implanty do rekonstrukcji żuchwy

15 maja 2020

Ukazał się nowy artykuł naukowy naszych pracowników: dr inż. Pauliny Trzaskowskiej i prof. dr hab. inż. Tomasza Ciacha pt. „Patient specific implants for jawbone reconstruction after tumor resection” opublikowany w czasopiśmie Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (IF=3,973). Publikacja powstała w ramach projektu M-Era.Net2 pt. “Bioaktywne, osobowo-zależne, przeciwbakteryjne implanty PLA-PGA/tytan przeznaczone do regeneracji dużych ubytków kości szczęki po resekcji guza” prowadzonego na Politechnice Warszawskiej.

Autorzy opisują w nim nowy sposób leczenia ubytków żuchwy powstających po wycięciu części kości zajętej przez nowotwór. Polega on na zastosowaniu otrzymanego przy użyciu druku 3D rusztowania promującego wzrost własnych komórek kostnych pacjenta, składającego się z metalowo-polimerowego rdzenia i specjalnie opracowanego biozgodnego wypełnienia polimerowego. Dzięki takiemu podejściu kształt implantu może być dobierany indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od kształtu ubytku, który ma wypełnić, a regeneracja tkanki kostnej pacjenta ulega przyspieszeniu. Autorzy proponują także kontynuację badań wprowadzającą dodatkowo biozgodne pokrycie promujące proces gojenia się miejsca po implantacji.

Opracowane implanty pomogą pokonać trudności z przeszczepami kostnymi u pacjentów tego potrzebujących. Obecnie stosowana terapia – przeszczep fragmentu kości pacjenta z innego miejsca w organizmie nie zawsze jest możliwa do wykonania ze względu na problemy z dobraniem odpowiedniego wycinka kości, zwłaszcza w przypadku dużych ubytków, a także problemy z regeneracją tkanki powodowane przez osłabienie organizmu terapią przeciwnowotworową.

Link do artykułu: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2020.111056

Projekt sfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu M.ERA.NET2. Nr umowy: M.ERA.NET2/2016/05/2017

Skip to content