Dział Mikrobiologii, Genetyki Molekularnej i Genomiki