Laboratorium Mikrofluidyki i Analitycznych Systemów Przepływowych

Opis laboratorium i profil

Naszą pasją jest projektowanie, wytwarzanie i wykorzystywanie urządzeń mikrofluidycznych do badań biologicznych oraz diagnostyki medycznej. Laboratorium Mikrofluidyki i Analitycznych Systemów Przepływowych koncentruje się na translacyjnych badaniach biomedycznych, często w ścisłej współpracy z partnerami przemysłowymi. Skupiamy się na rozwijaniu narzędzi i rozwiązań opartych na mikrofluidyce, integrując je z różnymi typami testów i sensorów (często biosensorów) oraz nowoczesnymi rozwiązaniami nanotechnologicznymi, aby stworzyć wysokoczułe i łatwo dostępne urządzenia diagnostyczne. Specjalizujemy się również w integracji sensorów z mikrofluidyką, dostarczając unikalne rozwiązania dla sektora medycznego i inżynierii komórkowej. Ponadto projektujemy sprzęt i testy przepływowe do użytku w terenie przez żołnierzy.

Obszary badawcze

 • Szybka i precyzyjna diagnostyka chorób oparta na mikrofluidyce (wykorzystująca biosensory do badania i oceny różnych typów biomarkerów)
 • Rozwój systemów mikrofluidycznych dla zastosowań chemicznych i biomedycznych (w tym projektowanie, symulacja, wytwarzanie i testowanie)
 • Tworzenie systemów 3D organ-on-chip ze zintegrowanymi biosensorami (do modelowania procesów fizjologicznych i patologicznych w ewolucji i leczeniu chorób)
 • Automatyzacja procesów bioanalitycznych (obejmująca projektowanie, wytwarzanie i dedykowane oprogramowanie)
 • Rozwój testów typu lateral flow assays (LFA)
 • Tworzenie zminiaturyzowanych testów i urządzeń dla zastosowań wojskowych

Współpraca

Laboratorium Mikrofluidyki i Analitycznych Systemów Przepływowych w CEZAMAT WUT współpracuje z licznymi krajowymi instytucjami, w tym z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Łódzkim, Wojskowym Instytutem Medycznym, Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii, Polskim Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego oraz Instytutem Chemii Przemysłowej, a także z Wydziałem Chemicznym PW. Ponadto współpracuje z międzynarodowymi ośrodkami, takimi jak Politechnika Mediolańska. Te współprace odbywają się w ramach kilku projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Wirtualny Instytut Badawczy oraz wewnętrzny program Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Aparatura

 • Stereomikroskop Zeiss SteREO Discovery V20
 • Mikrofrezarka z pełną automatyzacją detekcji obrabianego materiału i zmianą narzędzi Datron Neo Series 2
 • Wysokoprecyzyjna mikrofrezarka Minitech CNC Mini-Mill/4
 • System laserowy VLS 2.30 Universal Laser Systems
 • Wysokoprecyzyjny zautomatyzowany system laserowy wyposażony w kamerę ULTRA X6000 Universal Laser Systems
 • Prasa hydrauliczna 12T Carver
 • Minispektrometr Avantes AvaSpecMini2048CL-UVI25
 • Minispektrometr AvaSpec-ULS2048XL-EVO-RS-UA do pomiaru fluorescencji (wzbudzenie przy 405, 471, 530, 625nm)
 • Mikroskop cyfrowy i analizator elementarny Keyence VHX 7000 EA-300
 • Mayku FormBox – formierka próżniowa
 • Ploter tnący Silhouette Curio 2
 • Stanowiska komputerowe do symulacji przepływów i projektowania CAD/CAM

Pracownicy

Skip to content