Dział Biotechnologii Medycznej

Kierownik: dr inż. hab. Elżbieta Jastrzębska, prof. uczelni 

elzbieta.jastrzebska@pw.edu.pl

Dział zajmuje się opracowywaniem nowoczesnych rozwiązań biomedycznych w zakresie technologii mikroprzepływowych oraz biomateriałowych, rozwiązujących problemy z zakresu terapii celowanej, onkologii oraz medycyny implantacyjnej i regeneracyjnej, a także szeroko pojętej biotechnologii. Zakres badań dotyczy wytwarzania rusztowań tkankowych, powierzchni biozgodnych i hemozgodnych, lokalnych systemów dostarczania substancji bio-aktywnych, w tym leków, oraz różnego rodzaju struktur w oparciu o biomateriały na bazie funkcjonalnych polimerów, polimerów naturalnych oraz kompozytów, a także metali. Prowadzone są także badania oddziaływań biomateriałów z komórkami i tkankami, z naciskiem na testy cytotoksyczności in vitro. Dział zajmuje się również opracowywaniem biomedycznych systemów mikroprzepływowych do tworzenia zaawansowanych modeli komórkowych wykorzystywanych w poszukiwaniu nowych terapii oraz badań przesiewowych nowych substancji bioaktywnych.