Obiecujące biozgodne pokrycia na stali otrzymywane metodą elektrodepozycji

11 lutego 2020

Nasi pracownicy: dr inż. Paulina Trzaskowska, dr inż. Katarzyna Tokarska, prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska i prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach opublikowali wyniki swoich prac w artykule pt. „Promising electrodeposited biocompatible coatings for steel obtained from polymerized microemulsions” w czasopiśmie Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (IF=3,131).

Artykuł dotyczy otrzymywania powłok na powierzchni stali, które mają za zadanie poprawić jej właściwości w kontakcie z krwią i tkankami. Opracowane rozwiązanie przyczyni się do poprawy właściwości urządzeń zawierających elementy stalowe, mających długotrwały kontakt z organizmem człowieka, takich jak stenty, implanty kostne i zębowe i tym podobne.

Autorzy opisują zastosowanie mikroemulsji zawierających lecytynę sojową i poli(metakrylan metylu) do wytwarzania powłok na stali chirurgicznej przy użyciu metody wykorzystującej przepływ prądu – elektrodepozycji. Otrzymane powłoki okazały się odporne na płukanie, zapobiegały adhezji białek i nie wykazywały toksyczności w kontakcie z żywymi komórkami. Metoda osadzania powłok biozgodnych na metalach stosowana przez autorów pod wieloma względami ma przewagę nad komercyjnymi.

P. A. Trzaskowska, A. Poniatowska, K. Tokarska, C. Wiśniewski, T. Ciach, E. Malinowska, Promising electrodeposited biocompatible coatings for steel obtained from polymerized microemulsions, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 591, 20.04.2020, 124555, doi: 10.1016/j.colsurfa.2020.124555

 

Więcej informacji do przeczytania w samym artykule, który jest dostępny on-line za darmo do 31.03.2020.

Link do artykułu: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.124555

Skip to content