mgr inż. Sylwia Karoń

Młodszy badacz

Biografia

Absolwentka SGGW w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł Inżyniera, oraz Politechniki Warszawskiej, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku biotechnologia. Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich. W ramach pracy magisterskiej realizowała badania w IChF PAN w grupie Living Materials, które związane były z bakteriofagami i wykorzystaniem koniugatów cząstek magnetycznych z przeciwciałami do dezaktywacji i separacji tych wirusów. Jej badania prowadzone w ramach doktoratu dotyczą nowatorskich konstrukcji immunosensorów do diagnostyki medycznej zakażeń wirusowych, które pozwalają na szybką adaptację warstwy receptorowej do konkretnego patogenu. Badania mają na celu dobranie optymalnych warunków immobilizacji i interakcji warstw receptorowych zawierających koniugaty receptorów z kotwicami DNA, przy użyciu technik bezznacznikowych, takich jak SPR. Prywatnie uwielbia teatr, podróże i odkrywanie nowych kuchni.

Obszary badań

  • diagnostyka medyczna
  • biosensory
  • koniugaty DNA z białkami
  • warstwy receptorowe

Wybrane publikacje

  1. Drozd M, Karoń S, Malinowska E. Recent Advancements in Receptor Layer Engineering for Applications in SPR-Based Immunodiagnostics. Sensors (Basel). 2021 May 29;21(11):3781. doi: 10.3390/s21113781. PMID: 34072572; PMCID: PMC8198293.
  2. Raza S, Matuła K, Karoń S, Paczesny J. Resistance and Adaptation of Bacteria to Non-Antibiotic Antibacterial Agents: Physical Stressors, Nanoparticles, and Bacteriophages. Antibiotics (Basel). 2021 Apr 13;10(4):435. doi: 10.3390/antibiotics10040435. PMID: 33924618; PMCID: PMC8070485.
Skip to content