Naukowcy kontra COVID-19

16 lutego 2022

Pracownicy naukowi CEZAMAT przedstawią rezultaty swoich badań podczas uczelnianego seminarium w ramach projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

7 marca (poniedziałek) w godz. 14.00-16.30 odbędzie się Uczelniane seminarium online: Naukowcy PW kontra COVID-19. Seminarium będzie realizowane na platformie MS Teams. Zapraszamy wszystkich pracowników PW do dołączenia w spotkaniu.

Wystąpienie dr. inż. Macieja Trzaskowskiego Rapid COVID-19 diagnostics with the use of surface plasmon resonance sensors jest zaplanowane na godz. 15.00. Następnie będzie można wysłuchać dr. Michała Łaźniewskiego z prelekcją Drug repurposing for identification of potential spike inhibitors for SARS-CoV-2 using molecular docking and molecular dynamics simulations.

Pełen harmonogram wystąpień oraz link do seminarium są dostępne na stronie projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Więcej informacji o projekcie IDUB AGAINST COVID-19 realizowanym w CEZAMAT

Skip to content