Międzynarodowa konferencja dotycząca ekosystemów elektronicznych i fotonicznych w CEZAMAT

6 kwietnia 2023

4 kwietnia 2023 w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej CEZAMAT PW odbyła się konferencja pt. „Challenges and opportunities for electronic and photonic ecosystems resulting from the EU Chips Act”.

Konferencja była poświęcona działaniom podejmowanym przez kraje Unii Europejskiej na poziomie instytucjonalnym we współpracy z uczelniami, instytutami badawczymi i przedsiębiorstwami w zakresie mikroelektroniki/nanoelektroniki, fotoniki i mikrosystemów w związku z europejską ustawą o chipach (European Chips Act).

Celem konferencji było szczegółowe omówienie europejskiej ustawy o chipach (European Chips Act). Ustawa przewiduje uruchomienie inwestycji zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych, które docelowo miałyby doprowadzić do zwiększenia zdolności produkcyjnych krajów Unii Europejskiej z 10% do 20% rynku światowego do 2030 r. Akt przewiduje uruchomienie ponad 43 mld euro na tego typu inwestycje, a potrzeba rozwoju tej gałęzi przemysłu wynika z badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską, w którym wykazano, że do 2030 r. przemysł spodziewa się podwojenia popytu na chipy.

Konferencja stworzyła niepowtarzalną okazję do przyjrzenia się ambitnemu zadaniu, które stoi przed Europą. Mowa oczywiście o rewitalizacji i wspieraniu rozwoju badań oraz produkcji w dziedzinie mikroelektroniki i fotoniki w obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej. Dyskusja dotyczyła również polityki krajowej w zakresie prowadzenia badań podstawowych oraz aplikacyjnych i działań rozwojowych. Jak podkreślano realizacja wspólnych ambitnych celów jest możliwa dzięki projektom badawczym, podejmowaniu wspólnych inicjatyw nauki i biznesu oraz funduszom wspierającym zarówno jednostki badawcze jak i firmy wdrażające rozwiązania do praktyki gospodarczej.

Podczas konferencji mieliśmy okazję wysłuchać wystąpień: dr. Marco Ceccarellego z Komisji Europejskiej, dr. Yvesa Gigase’a – dyrektora wykonawczego KDT JU oraz dr. Adama Piotrowskiego – prezesa Zarządu Vigo Photonics.

Kluczowym elementem konferencji był panel dyskusyjny zatytułowany „Implementation of the EU Chips Act from the perspective of the microelectronics and photonics ecosystems (education, R&D, SMEs/MMEs)”, który ze strony Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej został poprowadzony przez prof. dr hab. inż. Romualda B. Becka. W panelu wzięli udział: dr Carmen Moldovan (Director of Research Center CINTECH, IMT-Bucharest, Rumunia), dr Georgios Fagas (EU Programmes Office, Tyndall National Institute, Irlandia), Maciej Nowakowski (Director of Operations, Polish Technological Platform on Photonics, Polska), prof. Francis Balestra (Director of SINANO Institute and Director of Research CNRS, IMEP-LAHC, Francja).

Podczas konferencji wskazywano, iż obecna sytuacja w branży półprzewodników wymaga od UE i od poszczególnych państw członkowskich opracowania i wdrożenia skoordynowanego planu działań, który przyspieszy rozwój i zapewni pełen łańcuch dostaw komponentów na potrzeby tej gałęzi przemysłu, w tym prognozowanie ewentualnych w nim zakłóceń, a w przypadku ich zaistnienia – zastosowania wcześniej przygotowanych środków naprawczych.

W trakcie konferencji zostało podpisane Porozumienie o Współpracy tworzące Klaster Mikroelektroniki, Elektroniki i Fotoniki. Deklaracje członkowskie złożyły aż 22 podmioty: przedsiębiorstwa, uczelnie, instytuty badawcze oraz organizacje pozarządowe. Misją Klastra jest wsparcie rozwoju polskiej branży mikroelektroniki, elektroniki i fotoniki poprzez stworzenie trwałych ram współpracy pomiędzy podmiotami oraz zbudowanie silnej platformy dialogu i wspólnych działań. Koordynatorem Klastra jest Polska Platforma Technologiczna Fotoniki, zaś rolę Lidera współpracy badawczej pełni Politechnika Warszawska reprezentowana przez CEZAMAT PW.

– Wierzę, że Klaster Mikroelektroniki, Elektroniki i Fotoniki pozwoli na efektywniejszą współpracę jednostek działających w tych obszarach w Polsce – opowiada prof. dr hab. Romuald B. Beck – Dzięki temu, że udało nam się skupić w nim zarówno podmioty badawcze, jak również przedsiębiorstwa, będziemy mogli sprawniej wdrożyć postanowienia EU Chips Act, a nasze stanowisko i opinie będą mocniej zauważalne w dyskusji o przyszłości tej gałęzi przemysłu.

Konferencja została zrealizowana w ramach projektu Hub Innowacji w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla społeczeństwa”.

 

 

Pobierz materiały konferencyjne:

Yves GIGASE, „The KDT JU calls 2023 and the Chips Act Challenges and opportunities for electronic and photonic ecosystems resulting from the EU Chips act”

Marco Ceccarelli, „EU Chips Act – Challenges & opportunities”

Krzysztof Mieszkowski, „MAZOVIA EDIH – European Digital Innovation Hub of Mazovia”

 

 

 

Skip to content