Dwa projekty naukowców z CEZAMAT otrzymały grant badawczy POSTDOC PW II

1 marca 2022

Wnioskowane projekty prof. dr. hab. inż. Romualda Becka oraz dr hab. Moniki Staniszewskiej, prof. uczelni, zostały skierowane do finansowania w II edycji konkursu na projekty badawcze POSTDOC PW.

Program POSTDOC PW jest uruchomiony w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości uczelnia badawcza”. Celem programu jest wzmocnienie potencjału badawczego poprzez zatrudnienie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta w grupie pracowników badawczych lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w grupie pracowników naukowo-badawczych lub naukowo-technicznych.

W rozstrzygniętej drugiej edycji konkursu POSTDOC PW do finansowania skierowano 11 projektów, a 2 z nich będą realizowane w CEZAMAT.

Wnioskowany projekt prof. dr. hab. inż. Romualda Becka Badanie niezawodności przyrządów półprzewodnikowych z perspektywy defektów materiałowych otrzymał budżet 403 650 zł.

Projekt Poszukiwanie i badanie substancji aktywnych wobec SARSCoV2: hamujących replikację wirusa oraz wyciszających niepożądaną odpowiedź immunologiczną (terapia skojarzona), którego wnioskodawcą jest dr hab. Monika Staniszewska, prof. uczelni, otrzymał budżet 465 290 zł.

 

 

Skip to content