Dr inż. Mateusz Słowikowski uzyskał finansowanie projektu w ramach STRATEG PW II

10 maja 2024

Wnioskowany projekt to „Inteligentny system sterowania i generacji energii dla celów autokonsumpcji w CEZAMAT PW”.

Projekt dr. inż. Mateusza Słowikowskiego z Działu Inteligentnych Systemów Półprzewodnikowych (SEMINSYS) CEZAMAT PW został skierowany do finansowania jako jeden z pięciu w ramach konkursu STRATEG PW II w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Politechniki Warszawskiej. Konkurs dotyczy wytworzenia i wdrożenia rozwiązań rozwojowych poprawiających efektywność funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w określonym obszarze.

Gratulujemy autorom nagrodzonych projektów!

 


 

dr inż. Mateusz Słowikowski, Inteligentny system sterowania i generacji energii dla celów autokonsumpcji w CEZAMAT PW

Głównym celem projektu jest rozwinięcie autonomicznych rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję (AI) do sterowania zużyciem energii elektrycznej na terenie kampusu CEZAMAT PW. Kluczowym elementem projektu będzie implementacja zaawansowanego systemu sterowania opartego o AI, który będzie monitorować, prognozować i optymalizować zużycie energii w kampusie. Projekt zakłada prowadzenie multidyscyplinarnych prac badawczych nad nowymi rozwiązaniami energetycznymi dla budynków użyteczności publicznej oraz tworzenie inteligentnego środowiska wspierającego kształcenie studentów. Nasza inicjatywa jest zorientowana na promowanie autonomicznych technologii oraz rozwój inteligentnego zarządzania energią, co przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju kampusu.

 

Link do konkursu: https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Wyniki-konkursow/2024/Wyniki-konkursu-STRATEG-PW-II

 

Skip to content