CEZAMAT na VII forum rozwoju mazowsza

19 listopada 2016

CEZAMAT wziął udział w najważniejszej konferencji dotyczącej rozwoju Mazowsza, poświęconej promocji funduszy unijnych oraz wymianie wiedzy i doświadczeń na temat innowacyjności i przedsiębiorczości.

Siódma edycja Forum Rozwoju Mazowsza odbyła się w dniach 16-17 listopada 2016 r. na Stadionie Legii w Warszawie. Na uczestników wydarzenia czekały dwa dni pełne inspiracji i wymiany doświadczeń w trzech obszarach – Smart City, Smart Business i Smart People. Podczas VII Forum Rozwoju Mazowsza Laboratorium Centralne Cezamat miało swoje stoisko w strefie Smart Business, gdzie razem z Kampus+ i CZiiTT reprezentowało Politechnikę Warszawską. Na scenie w strefie Smart Business w pobliżu stoiska Laboratorium Centralnego Cezamat dyskutowano o wyzwaniach współpracy nauki z biznesem, rozwoju firmowych działów R&D i transferze innowacyjnych rozwiązań na rynek.

W strefie współtworzonej przez Kampus+, Cezamat oraz CZIiTT odbywały się m.in.: prezentacje i spotkania poświęcone implementacji idei czwartej rewolucji przemysłowej (Przemysł 4.0) oraz sektorowi gospodarki Smart Living. Były też pokazy studentów z koła naukowego Robomatic oraz zespołu budującego innowacyjną łódź z napędem solarnym Solar Boat. Partnerem stoiska był m.in. Samsung prezentujący możliwości Rzeczywistości Wirtualnej za pomocą specjalnych okularów. Kierownik Laboratorium Centralnego Mariusz Wielec, brał udział w dyskusjach w strefie Smart Business w panelach „Współpraca nauki z biznesem” oraz „Technologie rozwijane w formule Living Lab”.

W strefie Smart City Katarzyna Kołys z Laboratorium Centralnego Cezamat razem z Michałem Pajdakiem z Fabryki i3 zorganizowała warsztaty foresightowe „Innovation insights for Cities of the Future”. Uczestnikami warsztatów byli m.in. studenci z Koła Naukowego Smart Cities Politechniki Warszawskiej.

Skip to content