Obrazowanie SEM i napylanie metalami

Obrazowanie wykonywane jest na skaningowym ultrawysokorozdzielczym mikroskopie elektronowym Hitachi SU8230 z przystawką EDS Bruker Xflash7. Wykonujemy:

  • Obrazowanie w trybie skaningowym (SEM)
  • Obrazowanie w trybie transmisyjnym (STEM)
  • Analizę widm rentgenowskich próbek (EDS)
  • Obrazowanie z wykorzystaniem preparatyki w cieczach jonowych
  • Obrazowanie zamrożonych próbek w trybie Cryo-SEM

Próbki do obserwacji w trybie Cryo-SEM należy umawiać z dłuższym wyprzedzeniem (min. 2 tygodnie).

 

Oferujemy możliwość nanoszenia warstw metali przy użyciu napylarki plazmowej Quorum Q150 TS. Napylarka jest przeznaczona do preparatyki próbek na SEM, ale napylane mogą być dowolne próbki stałe. Maksymalny rozmiar obiektu wprowadzanego do komory napylarki – około 10 x 10 cm. Oferujemy napylanie warstwy o grubościach od kilkunastu do kilkudziesięciu nanometrów:

  • złotem
  • stopem złoto-pallad
  • po zakupie przez klienta targetu możemy napylać obiekty platyną, srebrem, chromem i wieloma innymi metalami.

 

Słowa kluczowe: mikroskop elektronowy skaningowy, obrazowanie SEM, biomateriały, widma rentgenowskie, nanomateriały.

kontakt: uslugi.cezamat@pw.edu.pl

Skip to content