Bezkontaktowe nanoszenie ultraniskich porcji cieczy

Próbki cieczy nanoszone są na materiał za pomocą systemu pipetującego mikroobjętości cieczy. Proces osadzania cieczy cechuje olbrzymia dokładność, powtarzalność oraz możliwość tworzenia dokładnych wzorów na podłożu. Poniżej specyfikacja usługi:

  • osadzanie porcji cieczy o nanoobjętościach na podłoża z tworzyw sztucznych
    (w formie płytek czy folii), a także na substraty wykonana ze szkła czy metali,
  • podłoża o maksymalnych wymiarach 588 × 420 mm,
  • nanoszenie roztworów wodnych oraz mieszanin o określonych parametrach chemicznych i fizycznych (ograniczenia wynikają z lepkości i charakteru chemicznego cieczy/roztworów),
  • krople o objętości od 0,5 nl wg schematu przygotowanego w programie,
  • wysoka rozdzielczość procesu,
  • możliwość naniesienia kilku roztworów w tym samym punkcie,
  • dokładność, powtarzalność oraz możliwość tworzenia dokładnych wzorów.

Słowa kluczowe: mikromacierze, roztwór, warstwa receptorowa, krople

kontakt: uslugi.cezamat@pw.edu.pl

Skip to content