Badania oddziaływań i charakteryzacja powierzchni techniką rezonansu plazmonów powierzchniowych- SPR

Badania wykonywane są przy wykorzystaniu MP-SPR Navi™ 200 OTSO (BioNavis),uniwersalnego dwukanałowego analizatora spektroskopii  rezonansu plazmonów powierzchniowych z możliwością prowadzenia badań z udziałem ruchomej fazy ciekłej oraz gazowej. Oferujemy:

  • badanie różnego typu oddziaływań składników fazy ruchomej z powierzchnią, m. in.: procesy adsorpcji na powierzchniach, desorpcji/degradacji wcześniej zdefiniowanych warstw, oddziaływania o charakterze biologicznym (np. przeciwciało-antygen, DNA-DNA),
  • badanie kinetyki i termodynamiki oddziaływań w czasie rzeczywistym w trybie label-free,
  • badanie wpływu procesów elektrochemicznych na zjawiska powierzchniowe z wykorzystaniem celki elektrochemicznej (oraz technik elektrochemicznych jako referencyjnych),
  • możliwość wykorzystania przetworników o powierzchniach metalicznych
    (m. in. Au, Ag, Pt) oraz tlenkowych (przynajmniej SiO2, TiO2, ITO), jak również dalsza ich modyfikacja. Posiadamy duże doświadczenie w modyfikacji przetworników złotych monowarstwami tiolowymi/warstwami bioreceptorowymi,
  • preparatyka: pomoc w przygotowaniu warstw przeznaczonych do analizy (przygotowanie powierzchni, dobór techniki immobilizacji).

Słowa kluczowe: SPR, kinetyka oddziaływań, termodynamika oddziaływań, kwasy nukleinowe, inhibitory, białka, przeciwciała, receptory

kontakt: uslugi.cezamat@pw.edu.pl

Skip to content