Obrazowanie i charakteryzacja mikroskopowa próbek biologicznych i hodowli komórkowych

W skład oferowanych przez nas usług w tym zakresie wchodzą:

 • analiza mikroskopowa hodowli komórkowych, hodowli bakterii, grzybów, drożdży, małych organizmów i fragmentów tkanek, preparatów żywych i utrwalonych,
 • obrazowanie komórek w kontakcie z biomateriałem,
 • badanie zmian morfologicznych i migracji komórkowych w czasie rzeczywistym, przeżyciowa analiza stanu hodowli,
 • obrazowanie w świetle przechodzącym i kontraście fazowym,
 • skaningowe obrazowanie konfokalne oraz obrazowanie w super-rozdzielczości
  (np. ocena żywotności komórek, badanie procesów związanych z przebiegiem cyklu komórkowego, obrazowanie białek barwionych immunofluorescencyjnie oraz identyfikacja innych znakowanych markerów komórkowych),
 • obrazowanie mikroskopowe w czasie rzeczywistym w warunkach inkubacji oraz w warunkach obniżonej zawartości tlenu,
 • obrazowanie dwu- i trójwymiarowych struktur komórkowych (monowarstw komórkowych, hodowli zawiesinowych, agregatów komórkowych, sferoidów, hodowli w układach hydrożelowych, oraganoidów, hodowli na skafoldach) skanowanie w trybie Z-stack,
 • badania subkomórkowej akumulacji związków,
 • analiza kolokalizacji.

Słowa kluczowe: mikroskopia optyczna, mikroskopia fluorescencyjna, obrazowanie w super-rozdzielczości, analiza akumulacji i kolokalizacji

kontakt: uslugi.cezamat@pw.edu.pl

 

Skip to content