Projektowanie, wytwarzanie, oczyszczanie oraz charakteryzacja nanostruktur organicznych, metalicznych, tlenków metali

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z wytwarzaniem różnorodnych nanomateriałów obejmujący:

 • projektowanie nanostruktur (nanocząstek) w zależności od wielkości, rodzaju
  materiału, chemii powierzchni,
 • wytwarzanie metodami mokrymi (nanoprecypitacja, emulsyfikacja, wymiana
  rozpuszczalnika),
 • wytwarzanie nanocząstek organicznych (w tym polimerowych), metalicznych
  (Au, Ag, Cu) oraz tlenków metali (FexOy, CuO),
 • oczyszczanie (wirowanie, nanofiltracja, dializa),
 • charakteryzacja z użyciem technik DLS, FTIR, UV-Vis oraz SEM/STEM.

Słowa kluczowe: nanocząstki, mikroskopia elektronowa, nanoszczepionki, podawanie leków, diagnostyka, sensory

kontakt: uslugi.cezamat@pw.edu.pl

Skip to content