Badania oddziaływań technikami elektrochemicznymi 

Badania prowadzone są na stacjach elektrochemicznych 600E oraz 1030C (CH Instruments) umożliwiającym pomiary różnorodnymi technikami, m. in. potencjometrycznymi, amperometrycznymi (DPA, CA), woltamperometrycznymi (CV, LSV, DPV, SWV, ACV, HMV), kulometrycznymi (CC) i impedancyjnymi (EIS, IMPT).

  • szeroko pojęte badania elektrochemiczne, w tym wyznaczanie powierzchni elektrochemicznych, czyszczenie elektrochemiczne itp. w elektrolitach wodnych oraz niewodnych,
  • analiza elektrochemiczna warstw i monowarstw (w tym warstw pochodzenia biologicznego), badanie procesów adsorpcji/desorpcji/degradacji, wyznaczanie gęstości powierzchniowych monowarstw DNA,
  • preparatyka – modyfikacja powierzchni elektrod (m. in. złotych, srebrnych, platynowych, z węgla szklistego) i ich charakteryzacja elektrochemiczna. Posiadamy duże doświadczenie w wytwarzaniu i charakteryzacji warstw (bio)receptorowych na powierzchni elektrod oraz możliwość wykorzystania uzupełniającej techniki referencyjnej – rezonansu plazmonów powierzchniowych (SPR).

W ofercie istnieje możliwość zapewnienia wszystkich akcesoriów niezbędnych do pomiaru (zestaw elektrod pracujących, referencyjnych (Ag/AgCl), pomocniczych, naczynek pomiarowych, elektrolitów podstawowych, akcesoriów do czyszczenia powierzchni itp).

W przypadku próbek wrażliwych istnieje możliwość przygotowania do pomiaru na miejscu (dostępne m. in. szybkie wirówki, worteksy, łaźnia ultradźwiękowa). Istnieje możliwość prowadzenia pomiarów w środowisku gazu obojętnego.

Słowa kluczowe: woltamperometria, amperometria, potencjometria, kwasy nukleinowe, czujniki, detekcja

kontakt: uslugi.cezamat@pw.edu.pl

Skip to content