Badania materiału klinicznego

Zakład Inżynierii Genetycznej (w Rejestrze ZIG: 04-69/2023)

Izolacja, dyferencjacja i hodowla komórek wyprowadzonych z materiału klinicznego
(np. komórki krwi obwodowej, komórki układu nerwowego, biopsja tkanek, krążące DNA).
W zakresie usługi oferujemy:

  • analizę aktywności metabolicznej komórek (MTS, ELISPOT, western-blot),
  • immunofluorescencję/luminescencję (ATP, fluoSPOT, cytometria przepływowa),
  • płynną biopsję (ddPCR),
  • RNA-seq, DNA-seq, GAM, Hi-C,
  • przewidywanie struktury i funkcji białek z wykorzystaniem analizy bioinformatycznej (m.in. wpływ mutacji na strukturę białek),
  • przewidywanie interakcji między białkami i małocząsteczkowymi partnerami
    (m.in. dokowanie molekularne, symulacje dynamiki molekularnej).

Słowa kluczowe: metabolizm komórek, fenotypowanie, NGS, ONT, ELISpot, cytometria przepływowa, ddPCR, western-blot

kontakt: uslugi.cezamat@pw.edu.pl

Skip to content