Automatyzacja badań laboratoryjnych

Oferujemy usługi automatyzacji typowych badań i prac wykonywanych w laboratoriach chemicznych, biotechnologicznych lub mikrobiologicznych. Na usługę składa się projekt urządzenia wykonującego określone czynności, optymalizacja procesu oraz dedykowane oprogramowanie. W zależności od procesu lub badań, które są automatyzowane istnieje możliwość opracowania urządzenia, które będzie pracować w pełni autonomicznie bądź będzie wykonywać określone polecenia operatora, lub będzie pracować w trybie mieszanym.

Zyski płynące z wprowadzenia automatyzacji w laboratorium są szczególnie widoczne w przypadku czynności często powtarzanych, lub procesów długotrwałych z precyzyjnie ustalonymi poszczególnymi etapami. Przekłada się to na mniejsze zaangażowanie personelu w te procesy, ale także ulega minimalizacji ryzyko popełnienia błędów np. wynikających z rutyny. Nie bez znaczenia jest także możliwość planowania długotrwałych procesów, które będą musiały być prowadzone w czasie gdy w laboratorium nie ma personelu (np. dni wolne od pracy).

kontakt: uslugi.cezamat@pw.edu.pl

Skip to content