Stanowisko Asystenta badawczego w dziedzinie mikro-generatorów

10 lipca 2024

FOR ENGLISH PLEASE CLICK HERE

Stanowisko Asystenta badawczego w dziedzinie mikro-generatorów energii w nowoczesnym centrum badawczym CEZAMAT na wiodącej uczelni technicznej w Polsce – Politechnice Warszawskiej.

Stanowisko: Asystent Badawczy

Termin składania kandydatur: do 24 lipca 2024r. godz. 1600 (Centralny czas europejski)

Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami (CV, dorobek naukowy, kopie dokumentów potwierdzających uzyskane stopnie naukowe) prosimy przesłać mailowo na adres: Tomasz.Skotnicki@pw.edu.pl

Obowiązki:

 • Udział w opracowywaniu technologii piezoelektrycznych µ-generatorów energii (ang. Energy Harvester) we wszelkich jej aspektach materiałowych, procesowych i elektrycznych;
 • opracowywanie procesów trawienia plazmowego;
 • wytwarzania warstw maskujących metalicznych lub dielektrycznych;
 • analiza wpływu doboru warstwy na uzyskane odwzorowanie kształtów po procesie trawienia i ewentualna optymalizacja procesu;
 • opracowywanie i optymalizacja procesów utleniania wysokotemperaturowego, osadzania LPCVD oraz wygrzewania w tym RTP.

Wymagania:

 1. Ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 2. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalająca na czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, swobodną pracę z anglojęzyczną literaturą naukową oraz składanie wniosków o przyznanie grantów naukowych, także z uwzględnieniem współpracy międzynarodowej;
 3. Umiejętność posługiwania się językiem polskim w mowie i w piśmie umożliwiająca skuteczne ubieganie się o granty naukowe w polskich instytucjach finansujących działalność badawczą oraz prowadzenie projektów naukowych we współpracy z polskimi instytucjami finansującymi;
 4. Dorobek naukowy w postaci co najmniej współautorstwa 8 publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Report (JCR);
 5. Profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową z technologii półprzewodników potwierdzony dorobkiem publikacyjnym, uczestnictwem w projektach naukowych oraz doświadczeniem zawodowym;
 6. Min. 3 letnie doświadczenie w pracy w pomieszczaniach o podwyższonej klasie czystości (cleanroom);
 7. Staż/pobyt zagraniczny (min. 6 miesięcy) w ośrodku naukowym ukierunkowanym na działalność z zakresu elektroniki prowadzący badania w pomieszczeniach o podwyższonej czystości (typu cleanroom);
 8. Praktyczna wiedza z zakresu technik analitycznych: SEM, mikroskopia optyczna, reflektometria;
 9. Praktyczna wiedza z zakresu technologii półprzewodnikowej obejmująca: litografię wiązką elektronową, fotolitografię oraz osadzanie i trawienie warstw metodami plazmowymi i chemicznymi;
 10. Znajomość zagadnień związanych z metodami pomiarowymi mocy/energii elektrycznej;
 11. Doświadczenie w zakresie organizacji pracy laboratorium, przygotowywania protokołów i procedur laboratoryjnych, przygotowywania publikacji naukowych w języku angielskim i polskim, przygotowywania raportów z badań;
 12. Doświadczenie w zakresie realizacji i optymalizacji procesów fotolitografii oraz chemii rezystów;
 13. Praktyczna umiejętność analizowania i rozwiązywania bieżących problemów technologicznych;
 14. Doświadczenie w prowadzeniu badań, potwierdzone dorobkiem publikacyjnym oraz uczestnictwem w projektach naukowych.

Co oferujemy:

 1. Zatrudnienie na czas określony, 48 miesięcy, 30% etatu;
 2. Data objęcia stanowiska: 1 września 2024r.;
 3. Pracę przy realizacji projektu SFINKS finansowanego przez Europejską Radę Naukową (ang. European Research Council) w ramach konkursu Advanced Grant;
 4. Pracę w wiodącej uczelni technicznej w Polsce;
 5. Możliwość rozwoju kariery naukowej dzięki pracy w dynamicznym zespole realizującym nowatorskie badania w strategicznie ważnym obszarze;
 6. Możliwość pracy w trybie hybrydowym;
 7. Liczne szkolenia i kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje;
 8. Możliwość skorzystania z ubezpieczeń grupowych i świadczeń socjalnych dla pracowników Politechniki Warszawskiej (dofinansowanie wypoczynku, zajęć sportowych, kursów językowych).

Kandydaci proszeni są o przesłanie CV wraz z dorobkiem naukowym (publikacje uszeregowane chronologicznie od najnowszej do najstarszej), kopię dokumentów potwierdzających uzyskane stopnie naukowe mailowo na adres: Tomasz.Skotnicki@pw.edu.pl

Termin składania kandydatur: do 24 lipca 2024r. godz. 1600 (Centralny czas europejski)

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

 

Skip to content