Specjalista ds. zamówień publicznych

26 kwietnia 2023

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • zapewnienie prawidłowości stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych do ustawy oraz przepisów wewnętrznych;
 • prowadzenie postępowań przetargowych w pełnym zakresie m.in. tworzenie specyfikacji warunków zamówienia, istotnych postanowień umowy, ogłaszanie postępowań, korespondencja z wykonawcami, prowadzenie obsługi administracyjnej prac komisji, oceny formalnej ofert, tworzenia wezwań do uzupełnienia oświadczeń / dokumentów, wyjaśnienia ofert/oświadczeń/dokumentów, wykluczenia z postępowania, ogłaszania wyników, podpisywania umów, przygotowywania wszelkich dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi;
 • weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z PZP;
 • weryfikacja sposobu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zamówień publicznych;
 • organizacja prac komisji przetargowej, terminowe przygotowywanie i przesyłanie wszelkiej dokumentacji związanej z postępowaniami o zamówienie publiczne;
 • udział w komisjach przetargowych w roli sekretarza lub członka komisji;
 • przygotowywanie odpowiedzi na odwołania oraz innych dokumentów związanych z wniesionymi środkami ochrony prawnej.

 

Wymagane stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe;
 • udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku zdobyte w instytucjach zobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych, w tym min. 2-letnie doświadczenie w samodzielnej obsłudze zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych i umiejętność ich praktycznego stosowania;
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • biegła znajomość oprogramowania wspierającego pracę biurową;
 • komunikatywność i umiejętność współpracy z innymi;
 • doświadczenie w pracy w instytucjach oświatowych i badawczych (uczelnie, instytuty) będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość udziału w szkoleniach ukierunkowanych na dalszy rozwój i podnoszenie kwalifikacji;
 • możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń grupowych oraz oferty socjalnej skierowanej do pracowników PW.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV i list motywacyjny) drogą mailową na adres: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a09f6faef5684d06b108bdb3ce6188fc  w terminie do 2 maja 2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Więcej informacji: https://bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nie-nauczycieli/Specjalista-ds.-zamowien-publicznych-Centrum-Zaawansowanych-Materialow-i-Technologii

 

Skip to content