Specjalista ds. rozliczania projektów

1 grudnia 2022

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. rozliczania projektów, w wymiarze pełnego etatu, w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Zakres obowiązków:

 • monitorowanie, rozliczanie i realizacja projektów zgodnie z umowami, przepisami, wytycznymi, zaleceniami i procedurami w zakresie funduszy UE, krajowych, międzynarodowych;
 • tworzenie i obsługa wniosków o płatność dla projektów dofinansowanych z UE i z innych środków;
 • opisywanie dokumentów księgowych związanych z wydatkami w projektach (wynagrodzenia, faktury, amortyzacje);
 • przygotowywanie oświadczeń, oddelegowani i innych dokumentów wymaganych we wnioskach o płatność;
 • udział w przygotowaniu wniosków o zmiany w projektach oraz w aneksowaniu umów;
 • udział w kontrolach i zewnętrznych audytach finansowanych projektów;
 • pilnowanie terminów obowiązków formalnych wynikających z umów o  dofinansowanie;
 • aktywna współpraca z kierownikami oraz wykonawcami projektów, z jednostkami Politechniki Warszawskiej oraz  instytucjami finansującymi (NCBR, NCN, FNP, MEiN, NAWA etc.) w zakresie realizacji projektów;
 • monitorowanie postępu rzeczowo-finansowego projektu i raportowanie  w trakcie realizacji projektu i okresu trwałości;
 • nadzór nad dokumentacją projektową w trakcie i okresie trwałości (archiwizacja);
 • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji przetargowych oraz wniosków  o dofinansowanie.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w rozliczeniach projektów B+R;
 • praktyczna znajomość przepisów, dokumentów, procedur i szczegółowych wytycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z budżetu państwa, UE;
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność zarządzania priorytetami, ukierunkowanie na jakość wykonywanej pracy, rzetelność, uczciwość, sumienność i odpowiedzialność za terminowe wykonywanie powierzonych zadań;
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • biegła znajomość oprogramowania wspierającego prace biura;
 • mile widziana znajomość oprogramowania  do zarządzania projektami;
 • posiadanie doświadczenia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie będzie dodatkowym atutem.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) na adres: katarzyna.potera@pw.edu.pl w terminie do dnia  11 stycznia 2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów
nie zwracamy. Zastrzegamy możliwość nie dokonania wyboru kandydata.

Skip to content