Specjalista ds. komercjalizacji i transferu

24 czerwca 2022

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. komercjalizacji i transferu technologii.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. komercjalizacji i transferu technologii w wymiarze pełnego etatu do realizacji projektu pt. „Hub innowacji w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT” w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

 

Zakres obowiązków:

 1. Nawiązywanie i rozwój współpracy odpowiednio z nowymi oraz istniejącymi partnerami;
 2. Identyfikowanie i uczestniczenie w kluczowych targach i konferencjach, na których obecni są potencjalni partnerzy;
 3. Współpraca z otoczeniem biznesowym w zakresie komercjalizacji wyników działalności Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT’u (sprzedaż know-how, udzielanie licencji, świadczenie usług);
 4. Wykonywanie działań sprzedażowych, w tym identyfikowanie kluczowych partnerów i ich potrzeb;
 5. Współpraca z naukowcami w celu określenia podaży nowych technologii i usług oraz informowania zespołów badawczych o zdiagnozowanych potrzebach partnerów biznesowych;
 6. Projektowanie ścieżki komercjalizacji;
 7. Konstruowanie i negocjowanie umów z partnerami poprzez współpracę z zespołami naukowymi oraz działami/zespołami: organizacyjnym, projektowym, prawnym i finansowym;
 8. Współpraca z kierownictwem i zespołami badawczymi CEZAMATu w celu zawierania strategicznych partnerstw, opracowania i zarządzania celami takiego partnerstwa;
 9. Współpraca z agencjami finansującymi, uczestnictwo w ich wydarzeniach oraz monitorowanie konkursów przez nie ogłaszanych;
 10. Tworzenie wkładów do wniosków w konkursach krajowych i europejskich w zakresie komercjalizacji wyników badań;
 11. Śledzenie postępów w realizacji projektów;
 12. Współpraca z jednostkami PW odpowiedzialnymi za komercjalizację i transfer technologii.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Doświadczenie w obszarze transferu technologii o komercjalizacji wyników badań;
 2. Kreatywność i nieszablonowość w rozwiązywaniu problemów;
 3. Umiejętność planowania, myślenia strategicznego i analitycznego;
 4. Doświadczenie w procesie opracowywania wniosków oraz realizacji projektów;
 5. Wykształcenie wyższe;
 6. Min. 3-lteni staż pracy;
 7. Komunikatywność i umiejętność budowania relacji, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska biznesowego i naukowego;
 8. Znajomość przepisów prawnych dotyczących komercjalizacji wyników badań, własności intelektualnej, źródeł finansowania badań, zasad aplikowania po krajowe i zagraniczne środki finansowe, zamówień publicznych;
 9. Praktyczna znajomość technik negocjacyjnych;
 10. Dobra znajomość języka angielskiego;
 11. Bardzo dobra znajomość MS Office (Word, Excel, Outlook);
 12. Otwartość na ciągłe aktualizowanie wiedzy;
 13. Mile widziana znajomość metod wyceny własności intelektualnej.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) na adres: katarzyna.potera@pw.edu.pl w terminie do dnia 27 lipca 2022 r.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Zastrzegamy możliwość nie dokonania wyboru kandydata.

Skip to content