Kierownik Działu Organizacyjnego – CEZAMAT PW

18 stycznia 2024

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko kierownika Działu Organizacyjnego CEZAMAT.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • nadzór nad pracą podległych pracowników (sekretariat, recepcja, poszczególne sekcje);
 • nadzór nad obsługą jednostki w ramach realizacji zamówień publicznych;
 • nadzór nad obsługą jednostki w ramach realizacji zakupów;
 • nadzór nad obsługą jednostki w zakresie spraw kadrowych;
 • nadzór nad obsługą jednostki w zakresie IT;
 • nadzór nad obsługą prawną jednostki;
 • nadzór nad sekcją ochrony mienia oraz utrzymania czystości;
 • nadzór nad przygotowaniem dokumentów pracowniczych;
 • nadzór nad obsługą administracyjną jednostki;
 • obsługa konferencji i spotkań;
 • współpraca z innymi jednostkami Politechniki Warszawskiej;
 • inne zadania będące w zakresie obowiązków zlecone przez przełożonego.

 

Wymagane stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 6-lat stażu pracy, w tym minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym (mile widziane doświadczenie w pracy w szkolnictwie wyższym lub obszarze naukowo-badawczym);
 • dyspozycyjność, sumienność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań, dobra organizacja pracy, terminowość;
 • umiejętność zarządzania budżetem;
 • umiejętność kierowania kapitałem ludzkim;
 • umiejętności komunikacyjne;
 • umiejętność planowania i organizacji;
 • świadomość kosztowa;
 • wiedza o zarządzaniu i administracji;
 • zdolności organizacyjne;
 • inicjatywa / przedsiębiorczość;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość MS Office (Word, Excel).

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość udziału w szkoleniach ukierunkowanych na dalszy rozwój i podnoszenie kwalifikacji;
 • możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń grupowych oraz oferty socjalnej skierowanej do pracowników PW.

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie poprzez poniższy link:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=81859d9f5bad412cb5e6fc2d6b53dcbe  w terminie do 4 lutego 2024 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Skip to content