Ogłoszenia

przetarg nieograniczony pisemny
na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie zbiorowego żywienia

przetarg nieograniczony pisemny
na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie zbiorowego żywienia

przetarg nieograniczony pisemny
na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie zbiorowego żywienia