Badania oddziaływań technikami elektrochemicznymi 

Urządzenie Navi  i urządzenie z modułem impedancji 600E (CH Instruments), wielokanałowy, modułowy analizator D230 (Consort) – wielofunkcyjne analizatory elektrochemiczne umożliwiające równoległe pomiary różnorodnymi technikami, m. in. potencjometrycznymi, amperometrycznymi (DPA, CA), woltamperometrycznymi (CV, LSV, DPV, SWV, ACV, HMV), kulometrycznymi (CC) i impedancyjnymi (EIS, IMPT).  Więcej informacji (1000C),    Więcej informacji (600E),    Więcej informacji (D230).

Przykłady oferowanych usług:

  • szeroko pojęte badania elektrochemiczne, w tym wyznaczanie powierzchni elektrochemicznych, czyszczenie elektrochemiczne itp. w elektrolitach wodnych oraz niewodnych,
  •  analiza elektrochemiczna warstw i monowarstw (w tym warstw pochodzenia biologicznego), badanie procesów adsorpcji/desorpcji/degradacji, wyznaczanie gęstości powierzchniowych monowarstw DNA,
  • preparatyka – modyfikacja powierzchni elektrod (m. in. złotych, srebrnych, platynowych, z węgla szklistego) i ich charakteryzacja elektrochemiczna. Posiadamy duże doświadczenie w wytwarzaniu i charakteryzacji warstw (bio)receptorowych na powierzchni elektrod oraz możliwość wykorzystania uzupełniającej techniki referencyjnej – rezonansu plazmonów powierzchniowych (SPR).

Ceny do uzgodnienia w zależności od stosowanej preparatyki oraz zakresu i typu planowanych badań. 

W ofercie istnieje możliwość zapewnienia wszystkich akcesoriów niezbędnych do pomiaru (zestaw elektrod pracujących, referencyjnych (Ag/AgCl), pomocniczych, naczynek pomiarowych, elektrolitów podstawowych, akcesoriów do czyszczenia powierzchni itp). 

W przypadku próbek wrażliwych istnieje możliwość przygotowania do pomiaru na miejscu (dostępne m. in. szybkie wirówki, worteksy, łaźnia ultradźwiękowa). 

Istnieje możliwość prowadzenia pomiarów w środowisku gazu obojętnego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub zaplanowania badań proszę o kontakt.

Dr inż. Marcin Drozd marcin.drozd2@pw.edu.pl

Skip to content