Badania oddziaływań i charakteryzacja powierzchni techniką rezonansu plazmonów powierzchniowych

MP-SPR Navi™ 200 OTSO (BioNavis) – uniwersalny, dwukanałowy analizator spektroskopii  rezonansu plazmonów powierzchniowych z możliwością prowadzenia badań z udziałem ruchomej fazy ciekłej oraz gazowej.  Więcej informacji.

Oferowane usługi:

  • badanie różnego typu oddziaływań składników fazy ruchomej z powierzchnią, m. in.: procesy adsorpcji na powierzchniach, desorpcji/degradacji wcześniej zdefiniowanych warstw, oddziaływania o charakterze biologicznym (np. przeciwciało-antygen, DNA-DNA),
  • badanie kinetyki i termodynamiki oddziaływań w czasie rzeczywistym w trybie label-free
  • badanie wpływu procesów elektrochemicznych na zjawiska powierzchniowe z wykorzystaniem celki elektrochemicznej (oraz technik elektrochemicznych jako referencyjnych),
  • możliwość wykorzystania przetworników o powierzchniach metalicznych (m. in. Au, Ag, Pt) oraz tlenkowych (przynajmniej SiO2, TiO2, ITO), jak również dalsza ich modyfikacja. Posiadamy duże doświadczenie w modyfikacji przetworników złotych monowarstwami tiolowymi/warstwami bioreceptorowymi,
  • preparatyka: pomoc w przygotowaniu warstw przeznaczonych do analizy (przygotowanie powierzchni, dobór techniki immobilizacji)

Ceny do uzgodnienia w zależności od stosowanej preparatyki, złożoności analizy oraz zużycia akcesoriów. 

W ofercie przewidziane jest udostępnienie akcesoriów zużywalnych do pomiaru (modyfikowane przetworniki BioNavis). Istnieje również możliwość udostępnienia innych akcesoriów i odczynników (preparatyka warstw receptorowych, bufory fazy ruchomej itp.) W przypadku próbek wrażliwych istnieje możliwość ich przygotowania i immobilizacji na miejscu (dostępne m. in. szybkie wirówki, worteksy, łaźnia ultradźwiękowa, lodówki). Zapewniamy szybkie terminy realizacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub zaplanowania badań proszę o kontakt.

Dr inż. Marcin Drozd marcin.drozd2@pw.edu.pl

Skip to content