Badania biologiczne

Oferowane usługi:

Hodowla komórek:

 • linie komórkowe, np. L929, MG63, HMEC-1, bEND.3 i inne
 • na powierzchniach, scaffoldach;
 • w obecności substancji aktywnych itp.

Analiza komórek:

Wizualizacja komórek i ocena ich żywotności:

 • barwienie fluorescencyjne jądra komórkowego i cytoszkieletu
 • barwienie błękitem trypanu
 • barwienie estrem kalceiny/jodkiem propidyny

Testy cytotoksyczności wg normy ISO 10993-5:

 • test MTT
 • test XTT
 • test PrestoBlue

Na indywidualne zamówienie:

 • analizy metabolizmu komórkowego przy użyciu cytometru przepływowego
 • barwienie fluorescencyjne innych organelli komórkowych, np. cytochromów
 • barwienie fluorescencyjne metabolitów komórkowych, np. białka winkuliny, czynnika von Wildenbranda i innych
 • testy immunoenzymatyczne do wykrywania określonych białek 
 • wykrywanie obecności białek w materiale badanym za pomocą testów kolorymetrycznych (testy BCA, Lowry’ego i inne)

 

 

Ceny do uzgodnienia w zależności od rodzaju próbki i metodyki badawczej, w oparciu o czas pracy operatora.

Czas trwania analizy jest uzależniony od parametrów eksperymentu ustalonych z zamawiającym, a głównie od czasu prowadzenia hodowli komórek.

Ceny zawierają koszty materiałów (przeciwciała i inne odczynniki).

Przez złożeniem zamówienia, wymagana jest konsultacja zakresu wykonywanych analiz.

 

W celu zaplanowania badań proszę o kontakt.

Paulina Trzaskowska

paulina.trzaskowska@pw.edu.pl

Skip to content