Badania biologiczne

Oferowane usługi:

Hodowla komórek:

  • różne linie komórkowe
  • na powierzchniach, scaffoldach, biomateriałach

Analiza komórek:

  • Wizualizacja komórek i ocena ich żywotności za pomocą barwień fluorescencyjnych, immunochemicznych.
  • Testy cytotoksyczności wg normy ISO 10993-5: np. XTT, MTT

Na indywidualne zamówienie:

  • analizy metabolizmu komórkowego przy użyciu cytometru przepływowego
  • barwienie fluorescencyjne innych organelli komórkowych,
  • barwienie fluorescencyjne metabolitów komórkowych
  • testy immunoenzymatyczne do wykrywania określonych białek
  • wykrywanie obecności białek w materiale badanym za pomocą testów kolorymetrycznych (testy BCA, Lowry’ego i inne) 

 

Przez złożeniem zamówienia, wymagana jest konsultacja zakresu wykonywanych analiz.

Ceny do uzgodnienia w zależności od rodzaju próbki i metodyki badawczej, w oparciu o czas pracy operatora oraz koszt odczynników i materiałów.
Czas trwania analizy jest uzależniony od parametrów eksperymentu ustalonych z zamawiającym, a głównie od czasu prowadzenia hodowli komórek.

W celu zaplanowania badań proszę o kontakt.

Paulina Trzaskowska

paulina.trzaskowska@pw.edu.pl

Skip to content