Badania biologiczne

1. Hodowla komórkowa

 • Hodowla komórek linii pierwotnych i unieśmiertelnionych,
 • Hodowla komórek ssaczych: prawidłowych i nowotworowych
 • Hodowla komórek na powierzchniach, scaffoldach, biomateriałach
 • Namnażanie i bankowanie komórek

2. Analiza żywotności i proliferacji komórek, badanie cytotoksyczności i biozgodności wg normy ISO 10993-5:

 • test MTT,
 • różnicowe barwienia fluorescencyjne CAM/PI, 
 • test XTT, 
 • test AlamarBlue, 
 • test LDH.

3. Inne analizy komórkowe tj.

 • barwienie fluorescencyjne organelli i metabolitów komórkowych,
 • testy immunoenzymatyczne do wykrywania określonych białek,
 • wykrywanie obecności białek w materiale badanym za pomocą testów kolorymetrycznych (testy BCA, Lowry’ego i inne)

Kontakt:

dr inż. Paulina Trzaskowska
p.trzaskowska@cezamat.eu

Skip to content