Analiza wielkości cząstek / potencjału zeta (ruchliwości elektroforetycznej) w roztworze / potencjału zeta powierzchni

Zetasizer Nano ZS (Malvern) – wielofunkcyjny analizator wielkości cząstek/masy cząsteczkowej/potencjału zeta, dedykowany do pomiarów dyspersji koloidalnych (nanocząstki i mikrocząstki, białka, polimery itp.) oraz płaskich filmów (potencjał zeta powierzchni). 

Oferowane usługi:

  • pomiar średnicy hydrodynamicznej/masy cząsteczkowej drobin w roztworach (makrocząsteczki, nanocząstki, mikrocząstki) techniką dynamicznego rozpraszania światła (DLS) w zakresie 1 nm – 5 µm
  • badania stabilności koloidalnej, dyspersji, analiza procesów agregacji w trybie detekcji wielokątowej
  • pomiar ładunku powierzchniowego (zeta) dyspersji (również w próbkach stężonych do 40% v/v) i makroskopowych, płaskich filmów o wymiarach około 4 x 5 mm (polimery, mat. kompozytowe itp.) 

Badania możliwe do zrealizowania w roztworach wodnych oraz rozpuszczalnikach organicznych, w próbkach od objętości 50 µL (średnica hydrodynamiczna) lub 800 µL (potencjał zeta) w zakresie temperatur od 0 do 90o C. 

Ceny do uzgodnienia w zależności od stosowanej preparatyki, jakości i złożoności próbki oraz ewentualnego zużycia akcesoriów. W ciągu 1 godziny wykonuje się zazwyczaj badania 2-4 próbek, w zależności od jakości wyjściowej próbek i ewentualnych etapów wstępnych ich przygotowania. 

W ofercie istnieje możliwość zapewnienia akcesoriów zużywalnych do pomiaru i przygotowania próbki (filtry strzykawkowe, kuwety jednorazowe, celki i stoliki do pomiaru potencjału zeta). W przypadku próbek wrażliwych istnieje możliwość ich przygotowania na miejscu, bezpośrednio przed pomiarem (dostępne m. in. szybkie wirówki, worteksy, łaźnia ultradźwiękowa).

Po uzgodnieniu terminu, rodzaju próbek i zakresu badań, próbki należy dostarczyć do CEZAMATu wraz z dokładnym opisem. Zapewniamy szybkie terminy realizacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub zaplanowania badań proszę o kontakt.

Dr inż. Marcin Drozd

marcin.drozd2@pw.edu.pl

Skip to content