Pracownia Syntezy i Oczyszczania Biokoniugatów

Opis badań prowadzonych w pracowni

Pracownia zajmuje się opracowywaniem i otrzymywaniem funkcjonalnych polimerów i kompozytów, biodegradowalnych kompozytów na bazie polimerów naturalnych a także bio- i nanomateriałów dla potrzeb diagnostyki medycznej, nowoczesnej farmakoterapii oraz zastosowań w implantologii.

Aparatura

  1. Chromatograf HPLC z detektorem PDA Flexar

Projekty realizowane w pracowni

  1. Lipofilowa nanoformulacja kwasu alendronowego do uwalniania transdermalnego
  2. Naskórna hydrożelowa nanoformulacja kwasu alendronowego do uwalniania transdermalnego.

Pracownicy

Skip to content